Ankara kanal açma işlemleri hakkında bilgi

Modern toplumsal hayat, içerisinde pek çok farklı yapı barındırır. Kitlelerin hayatını kolaylaştıran ve gündelik yaşamdaki pürüzleri sistemli bir şekilde ortadan kaldıran bu yapıların oluşturulma aşamasında, mühendislik teknikleri denilen bir takım uygulamalar yer alır. Ankara kanal açma işlemi bu uygulamalar arasındadır.

İnsan nüfusunun bugünkü sayısı ve gün geçtikçe bu sayının artışı göz önüne alındığında, atıklar konusundaki hassasiyetin de büyümesi kaçınılmaz olmaktadır.

Ankara Kanal Açma

Ankara Kanal Açma

Doğal hayatın bir getirisi olan yağmur, sel gibi olayların ve insan faktörünün yarattığı biyolojik ve tüketim kaynaklı atıkların toplumsal hayatı engellememesi adına geliştirilen ürün ve hizmetler bulunmaktadır. Bu ürün ve hizmetler; yaşadığımız evlerden iş yerlerine, geçtiğimiz sokaklardan yolda gördüğümüz her türlü binaya kadar sistemli bir şekilde yerleştirilmiştir.

Böylelikle bu atıkların gündelik hayatta neden olacağı herhangi bir olumsuz etkiye ve doğuracağı sonuçların önüne geçilmiştir. Bu sistemler mutfak lavabolarında, tuvalet ve banyo giderlerinde, kanalizasyonlarda, drenaj ve rögar borularında karşımıza çıkmaktadır.

Bizleri pek çok hastalık, pislik ve aksaklıkla uğraşmaktan kurtaran bu sistemler, belli zaman ve durumlarda bakıma ve müdahaleye ihtiyaç duyarlar. Özellikle ev ve iş yerlerinin tuvalet, banyo ve mutfak lavabolarında tıkanma yaşanması sıklıkla görülen bir durumdur.

Bu durumlara pek çok etken sebep olmuş olabilir. Bu noktada önlem alma amacıyla ne gibi durumların tıkanma yaratabileceğini bilmek önemlidir.

Tuvalet Tıkanıklığının Nedenleri:

 • Tuvaletlerin içerisine yabancı madde atmak,
 • Suda erimeyen kağıt, peçete gibi ürünler atmak,
 • Fazla sayıdaki tuvalet kağıdını rulo yaparak atmak,
 • Toz, taş ve katı maddelerden oluşan çöplerin tuvalete atılması,
 • Evcil hayvanlara ait kumların atılması,
 • Hijyenik bez, çocuk bezi gibi her türlü bezin atılması,
 • Poşet veya benzeri naylonların atılması,
 • İnşaat sonrası atıkların atılması gibi durumlar tuvalet giderlerini tıkayarak, istenmeyen görüntü ve koku oluşmasına sebep olmaktadır.

Banyo Gideri Tıkanıklığının Nedenleri:

 • Saçların dökülerek gideri kaplaması,
 • Vücutta bulunan tüylerin giderde birikmesi,
 • Banyonun içinde yer alan ve atıkların gidere gitmesine engel olan kapağın açık kalması,
 • Bazı banyoların giderleri ile tuvaletlerin giderleri birbirleri ile bağlantılı olacak şekilde dizayn edilmiştir. Bu nedenle tuvalette oluşan bir tıkanma, banyo giderinin de tıkanmasına yol açabilir.

Mutfak Lavabosu Tıkanıklığının Nedenleri:

 • Lavaboya dökülen kızgın yağlar,
 • Sebzelerin çamurlarını lavabonun içinde yıkanması,
 • Yemek artıklarının gidere kaçması,
 • Küçük ve sert taneli atıkların giderde birikmesi,
 • Giderin aktığı borunun çürüyerek katı ve sıvı maddelerin akmasını zorlaştırması gibi durumlar, mutfak lavabosunun tıkayarak doğru ve rahat kullanılmasını engeller.

Kanalizasyon denilen sistem, bir kentin alt yapısını oluşturan ve yağmur, sel sularının sokaklarda birikmesine engel olan bir düzenektir. Bunun yanında ev ya da iş yeri gibi yerlerden ve tüm binalardan gelen kirli suları da çeker. Böylelikle tüm bu istenmeyen sıvılar kontrol altına alınmış olur.

Ancak zaman zaman kanalizasyonlarda tıkanmalar meydana gelir. Bu tıkanmalar neticesinde kirli sular logar kapaklarından taşabilir. Bu durum tüm canlıların sağlığını önemli ölçüde tehdit edebilecek güçtedir, çünkü pek çok hastalığın yayılmasına neden olabilir. Gerekli müdahale mümkün olan en kısa sürede yapılmalıdır, aksi takdirde ciddi problemler meydana gelebilmektedir.

Kanalizasyon Tıkanıklığının Nedenleri:

 • Suların içerine yabancı madde karışması,
 • Yağmur yağması sonucu çatılardan ve sokaklardan tüy, taş gibi maddelerin suyla birlikte akması,
 • Katı ve sert maddelerin kanalizasyon borularında birikmesi,
 • Borularda yaşanan kırılma ve göçme durumu,
 • İzmarit, sakız, ambalaj kağıdı gibi maddelerin kanalizasyonun içine atılması gibi durumlar kanalizasyonların tıkanarak taşmasına sebep olur.

Kanal Açma İşlemi Nedir, Nasıl Yapılır?

Çeşitli sebepler sonucunda borularda tıkanmalar meydana gelir. Bu tıkanmaların giderilmesi ve tesisatın istenildiği şekilde çalışması için bazı işlemler yapılır. Bu işlemlerin genel adına ise kanal açma işlemi denir.

Kişilerin ve büyük sorunlarda toplumların gündelik hayatlarını rahatlıkla sürdürebilmesi için son derece gerekli olan bu açma işleminin uygulanmasının birkaç yolu ve yöntemi vardır. Eski zamanlarda kullanılan yöntemler ile günümüzde kullanılanlar arasında büyük farklar bulunmaktadır.

Gelişen teknoloji, geçmişte sıklıkla kullanılan kırma, yıkma ve yeniden yapılandırma işlemlerinin geride kalmasını sağlamıştır. Artık çok daha az uğraş gerektiren ve kesin çözüm sunan ürünler sayesinde problemler çözülmektedir. Bu durum zamanın da etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktadır.

Tıkanma ile alakalı problemlerde ilk olarak saptanması gereken; tıkanıklığın basit mi yoksa profesyonel müdahale gerektiren bir seviyede mi olduğudur. Basit tıkanıklıklar için kişilerin kendi başlarına uygulayabilecekleri yöntemler vardır.

Birkaç malzemenin bir araya getirilmesiyle açıcı işlevi görebilecek bir karışım hazırlanabilir veya kimyasal açıcılar satın alınabilir. Bunun yanında tıkanan gidere pompa, tel veya sert bir cisimle baskı yapmak da kimi zaman işe yarayabilmektedir.

Ancak unutulmamalıdır ki bu yöntemler sadece basit tıkanmalara çözüm olabilecek güçtedir. Çok daha ciddi nedenler dolayısıyla tıkanmış olan boru ve giderleri açmak bu kadar kolay değildir ve mutlaka uzmanların yardımına başvurmak gerekir.

Robotlu tıkanıklık açma ve kameralı cihazların kullanımı günümüzde en çok tercih edilen profesyonel yöntemlerin başında gelmektedir.

Robotla Tıkanıklık Açma Nedir ve Nasıl Uygulanır?

Tıkanıklık seviyesinin ileri derecede olduğu durumlar, yakın geçmişte bu sorunu yaşayan kişiler için oldukça korkutucuydu. Bunun en temel sebebi ise tıkanıklığı giderme yöntemlerinin uzun süreli ve uğraştırıcı işlemler gerektiriyor oluşuydu.

İnsanlar duvarlarının kırılmasından, boruları takip eden bölgelerin açılıp çıkarılmasından kaynaklanan pislik nedeniyle ev ve iş yerlerini adeta bir inşaat alanıymış gibi buluyorlardı. Ancak gelişen teknoloji sayesinde bu tarz yorucu işlemler rafa kalktı.

Robotla tıkanıklık açma aleti sayesinde oldukça temiz ve hızlı bir şekilde problem çözülüyor ve tıkanıklık gideriliyor. Bunun sağlanmasındaki temel faktör ise; boruların içine kameralı görüntüleme cihazlarıyla bakılarak sorunun ne olduğunun kesin bir şekilde anlaşılmasıdır.

Bu işlem sonrasında ise sorunun sebebine uygun olarak robotun baş kısmına göre olan aparat takılır ve gerekli işlem uygulanır. Bu işlem sonrasında hiçbir tadilata ihtiyaç duyulmaz. Bu özelliği sayesinde de pek çok kişi robotla tıkanıklık açma yöntemini tercih etmektedir.

Görüntüleme cihazlarının da farklı modelleri bulunmaktadır. Normal kameralı sistemde cihaz, boruların iç kısmına gönderilerek sorunun ne olduğu anlaşılır. Ancak termal kamera adı verilen görüntüleme cihazlarında bu durum geçerli değildir, çünkü sorunun saptanması için kanalın içine gönderilmesi gerekmez. Cihazın kullanım amacı; borular içerisinde kalan sıcak suyu tespit etmektir. Termal kamera sayesinde görünür kılınan sıcak su, kanalın herhangi bir yerinde kaçak olduğu durumlarda, bu kaçağın yerinin belirlenmesinde etkili olur. Termal görüntüleme cihazının ilk kullanımı askeri amaçlı olmuştur. Gece görüşünde ve ısıyla ilişkili füzelerde gerekli tespitlerin yapılması için kullanılmıştır. Zamanla kullanım alanı genişlemiş ve farklı sektörler için de son derece önemli bir yere gelmiştir. Günümüzde en çok elektrik, su gibi tesisat işi gerektiren alanlarda kullanılmaktadır. Daha detaylı örnek verilecek olursa;

 • Sıcak su, hava, gaz ve buharlı sistemlerde meydana gelebilecek herhangi bir kaçağın tespit edilmesinde,
 • Enerji geçişinin sağlandığı hatlar ve elektrikle çalışan panolar gibi yüksek akım gerektiren mekanizmalarda yaşanabilecek aksaklıkların giderilmesinde,
 • Ev, iş yeri, bina gibi yaşamsal alanlarda oluşabilecek ısı kayıplarının nedeninin öğrenilmesinde,
 • Elektrikle çalışan motorlara ait bölümlerin arıza yapması durumunda,
 • Ateş yüksekliğine neden olan hastalıkların bulunmasında,
 • Yüksek enerji tüketimi olan alanlarda verimlilik ölçülmesinde ve olası kayıpların engellenmesinde,
 • Binalarda bulunan çatılardaki gerekli ölçümlerin yapılmasında ve ısıyla alakalı daha pek çok yerde termal görüntüleme cihazlarından faydalanılmaktadır.

Robot ve kameralı cihazların kullanımı, tıkanıklık problemlerinin önemli bir bölümünde işe yaramaktadır. Kalıcı olarak problemin giderilmesini sağlar. Fakat kimi durumlarda bu yöntemlerin yeterli etkiyi gösteremediği görülmüştür.

Bu duruma neden olan bir takım etkenler vardır. Tıkanıklık; lavabonun yağlanmasından, büyük ve sert maddelerin boruya girmesinden veya herhangi bir sebepten dolayı oluşan çökmeden kaynaklanıyorsa müdahale yöntemleri de farklılık gösterir.

Probleme göre kanal yıkama makinesi kullanılabileceği gibi, boruların değiştirilmesi de çözüm olarak uygulanabilir. Kanal yıkama makinesi sayesinde lavabolara akıtılan kızgın veya donmuş yağlar temizlenerek, akışın istenilen seviyede gerçekleşmesi sağlanır. Bu temizlik sayesinde kalıcı çözümler elde edilmektedir.

Tesisat işlerinin mümkün olduğunca hızlı halledilmesi, sorunu yaşayan kişinin günlük rutininin devamını sağlaması ve sağlıklı bir ortamda yaşamını sürdürmesi için son derece önemli, hatta elzemdir.

İşin söylendiği zamanda bitirilmesinin yanı sıra, özenli ve düzenli bir şekilde yapılması da bir diğer mühim konudur. Bu nedenle gerekli işlem yaptırılmadan önce çok iyi bir araştırma yapılarak, alanında uzman kişi ve kurumların tercih edilmesi gerekmektedir. Kullanılan araç gereçler ve sunulan fiyat da dikkat edilmesi gereken faktörler arasında yer almaktadır.

Türkiye genelinde tesisatçılık hizmeti veren pek çok firma bulunmaktadır, ancak her firma aynı kalitede hizmet sağlayamamaktadır. Bu duruma pek çok unsur neden olmaktadır. Yeniliklerin yeterince takip edilmemesi bu sebepler arasındadır. Gelişen teknoloji sayesinde ortaya çıkarılan ve çoğu anlamda kolaylık sağlayan ürünlerin pratik hayatta kullanılabilmesi için, bu ürünleri kullanacak kişilerin gerekli çalışmaları yapması gerekmektedir. Bu çalışmalar hem ürünün anlaşılması hem de uzman ekibin kurulması için mecburidir. Genel olarak bakıldığında büyük kentlerde verilen tesisat hizmetlerinde teknolojik gelişmelerin kendilerine daha çok yer bulduğu görülmektedir.

Ankara örneği incelendiğinde de sözü edilen durumun işleyişi, ortaya konan işin kalitesi ve işçilik, bunun yanında elde edilen sonuç açık bir şekilde anlaşılmaktadır.

Ankara Kanal Açma hizmeti Angora Tesisatta!

Ankara gerek siyasal gerek fiziksel konumu dolayısıyla ülkenin en önemli şehirleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle de şehirde oluşabilecek herhangi bir problemin mümkün olan en kısa sürede çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Altyapıyla ilgili durumlar ise özellikle hassasiyet gösterilen konulardan biridir.

Küçük çaplı problemlerin hemen giderilmesi ve oluşabilecek büyük sorunların önüne geçilmesi için de kullanılan yöntemler her geçen gün iyileştirilmektedir. Bu alanda çalışan ve uzman bir kadroya sahip olan Angora Tesisat, şehrin ileri gelen tesisatçıları arasında yer almaktadır.

Sahip olduğu özel ekipmanları sayesinde tıkanıklıkların sebebini doğru bir şekilde tespit etmelerinin yanında, çözümü son derece hızlı bulabilmektedir. Kanal açma işlemi için kameralı kanal görüntüleme yöntemi kullanan ekip üyeleri, böylelikle sorunun temeline inip, yanılma payını ortadan kaldırmaktadır. Uyguladıkları yöntemler sayesinde kesin sonuçlar elde edebiliyor oluşları dolayısıyla da il genelinde tercih edilmektedirler.

Ankara Logar Açma

Logar denildiğinde çoğu insanın aklına ilk gelen şey sokaklarda bulunan, belediyeye ait logarlardır. Ancak bir diğer logar çeşidi de binalarda bulunandır. Binanın tümüne ait atıkların biriktiği ve sonrasında bu atıkların kanalizasyona iletilmesini sağlayan depolara da logar ismi verilir. Diğer pek çok atık su taşıyan araçlarda olduğu gibi, binada bulunan logarda da tıkanma meydana gelebilir. Bu durumun oluşmasının farklı sebepleri vardır:

 • Tuvaletlere atılmaması gereken her türlü plastik, kağıt, bez, torba gibi maddenin atılması,
 • Yapılan bir inşaat sonrasında ortaya çıkan çimento, harç gibi sert maddelerin borulara karışması,
 • Çökme ve kırılmadan kaynaklı tıkanma,
 • Binadan bağımsız sebeplerden dolayı meydana gelen taşma gibi durumlar sonucu tıkanmalar oluşabilir.

Bunlar gibi sebeplerden tıkanan logarın açılabilmesi için profesyonel yardım alınması şarttır. Angora Tesisat, uygun araç gereçler ve uzman kadrosuyla bu sorunu da hızlı ve doğru bir şekilde çözümlemektedir. Sorunu kökünden halleden Angora Tesisat, böylelikle oluşabilecek yeni problemlerin de önüne geçmekte, nitelikli ve kalıcı sonuçlar elde etmektedir.

Keçiören Kanal Açma

Tıkanıklık problemleri, çeşitliliği ve her yerde karşılaşılabilir oluşu dolayısıyla hızlı ve özenli müdahale gerektirir. Bu noktada işini bilen ve uygun araç gerece sahip bir ekibe ulaşabilmek son derece önemlidir.

Ankara Keçiören’de de hizmet veren Angora Tesisat, alanında uzman kadrosu ve özel ekipmanlarıyla sorunu yerinde tespit etmektedir. Böylelikle vakit kaybı yaşanmadan, sorunun kaynağına inilmekte ve problem ortadan kaldırılmaktadır.

Ankara Tıkanıklık Açma

Altyapı sorunları gibi sık görülen ve herkesin başına gelebilecek problemlerde en önemli konu, hızlı ve kesin çözümler elde edebilmektir. Özellikle Ankara gibi çok nüfuslu ve büyük yüzölçümüne sahip şehirlerde, doğru tercihi yapmak son derece zordur. Bunun sebebi ise aynı hizmeti veren pek çok firmanın varlığıdır. Seçenek çok olduğunda tercih yapmak zor hale gelir, fakat burada yapılacak doğru bir araştırma sayesinde en iyi karar verilebilir.

Bir konuda problem yaşayan kişi veya kişilerin, hizmet alacakları ekiple kurdukları iletişim son derece önemlidir. Ekibin ulaşılabilir oluşu ve sorulan sorulara cevap verme yetkinlikleri önemli kıstaslar arasındadır. Bunun yanında daha önce verdikleri hizmetleri gösteren bir internet sitesi veya ilgili bir haber de güvenilirliklerini, dolayısıyla da tercih edilme şanslarını artıracaktır.

Ankara’da bulunan kişilere, ev veya iş yerine yaşadığı tıkanıklık problemiyle ilgili profesyonel hizmet veren Angora Tesisat, çalışma alanlarıyla ilgili yetkinliklerini gerek kullandığı ekipmanlar, gerek uzman kadrosu ve gerek de problemleri çözme hızlarıyla her geçen gün daha fazla müşterisine kanıtlamaktadır. Haftanın her günü ulaşılabilir olan Angora Tesisat ekibi; petek temizliği, su kaçağı tespiti, lavabo tıkanıklığı açma, pimaş açma, koku tespiti ve tuvalet tıkanıklığı açma alanlarında hizmet vermektedir ve her bir alan için uygun araç gereçleri kullanmaktadır.

Sonuç olarak;

Tuvalet, mutfak lavabosu, kanalizasyon tıkanması gibi durumlar sık rastlanan problemler arasında yer alır. Pek çok yöntemle ilgili sorunlar çözülebilmektedir. Yukarda bahsedilen son teknoloji ürünleriyle hızlı ve kalıcı sonuçlar almak mümkündür. Ancak yapılan işlemlerin ardından belirli noktalara dikkat etmek ve gereken sıklıkta bakım yaptırmak, ilerleyen süreçte sıkıntı yaşamamak için iyi olacaktır. Özellikle kişisel dikkat sayesinde önlenebilecek tıkanmalar arasında olan ev ve iş yerlerindeki tıkanmalara engel olmak için, onarım amacıyla gelen uzman ekibin görüşlerinden faydalanılabilir. Genel anlamıyla kullanılan ürünlerin giderlerine ve borulara sert, katı cisimlerin girmesini engellemek, çürümeye neden olacak atıkları çöpe atmak gibi önlemler alınabilir.

Gerekli dikkat gösterilir ve işini bilen, uzman ekiplere bakım ve onarım yaptırılırsa, alt yapısal anlamda yaşanacak sorunlar minimuma indirilir. Dış etmenlerden kaynaklanan problemler olmadığı sürece, uzun yıllar rahat bir kullanım sağlanır.

Benzer Yazılarımız

Banyodan gelen lağım kokusu nasıl giderilir
Günlük hayatımızda sürekli kullandığımız bir takım ürünler vardır ve bu ürünlerden rahatsız edic...
Ev Su Tesisatı Nasıl Çekilir – Tesisat nasıl döşenir
Su tesisatı döşeme işlemi ciddiye alınması gerekilen bir konudur. Peki, ev su tesisatı nasıl çekilir? G...
Tıkanmış tuvalet açma işlemleri nasıl yapılır? 
Tuvalet temizliği konusunda üst düzey performans sergilerken aniden taşan tuvalet görüntüsü elbette son ...
Dikmen Su Kaçak Tespiti
Dikmen Su Kaçak Tespiti (Angora Tesisat) Çankaya Dikmen bölgesinde 20 yıldır sunduğumuz Dikmen Su Kaçak T...
Keçiören Petek temizleme – Petek temizleme nasıl yapılır?
Verimli bir ısı elde etmek için kombi cihazlarının bakımının düzenli olarak yapılması gerekir. Yalnı...
Gider Açma Nasıl Yapılır?
Banyo, tuvalet ve mutfak giderleri, sıklıkla tıkanan bir yapıdadır. Tıkanıklığın türüne göre, bu t...