Su kaçağı tespit fiyatı hangi fiyat aralığındadır?

Günümüz modern dünyasında alt yapı ile ilgili işler fazlasıyla önemli olmakta ve bu durum da su kaçağı tespit fiyatı gibi işlem gerektiren uygulamaların daha çok araştırılmasına neden olmaktadır.

Kaçak problemleri ile ilgili detaylı bilgi ve çözüm önerilerine geçmeden önce, alt yapı ve tesisat kurulumlarının toplumsal hayatın hangi alanlarında, ne amaçla ve nasıl kullanıldığı ile ilgili bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Böylelikle su kaçağı tespit fiyatı ve su kaçağı tespiti nasıl yapılır gibi sorulara verilen cevaplar, daha iyi anlaşılabilecektir.

Öncelikle tüm tesisat işlemlerinin yapılabilmesi için olmazsa olmaz sayılan bir unsur olan alt yapı ile ilgili bir açıklama yapmak yerinde olacaktır.

Alt yapı; bir şehrin, bir bölgenin, bir binanın, yani genel anlamıyla insan hayatının geçtiği her alanın içerisinde bulunması zorunlu hale gelen ve çoğunlukla yerin altında yer alan elektrik, peyzaj, çevre, ulaşım, telefon, su, kanalizasyon, doğal gaz gibi döşeme sistemlerini kapsayan sistemin bütününe verilen isimdir.

Hangi amaçla kullanılıyor olunursa olunsun, bir ilişkisel sistemin fiziksel bileşenlerinden bahsediliyorsa, o sisteme alt yapı denilmektedir.

En küçük yerleşim yerinden en büyük olana kadar, her bölge ve ülkede alt yapı sistemlerine yer verilmektedir. Bu durumun nedeni yalnızca insanların değil, bütün canlıların bir düzene ihtiyaç duyuyor olmasıdır.

Tesisat ise, belirli bir işin uygulanması ve yürütülebilmesi için yardımcı rol oynayacak araçların, gerekli olan noktalara döşenmesi ya da döşemesi yapılan bütün araçlara verilen isimdir. Kelime anlamı olarak döşem ve donanım sözcüklerinin karşılığı olarak anılmaktadır.

En genel manası ile inşaat sektöründe kullanılan makine ve elektrik işleri yapan mühendislerin alanına giren tesisat işleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tesisat denildiğinde, pek çok konuyu birbirine bağlayan iki çeşidin varlığından bahsetmek mümkündür. Bunlar:

 • Mekanik tesisat ve
 • Elektrik tesisatı olarak ikiye ayrılır.

Mekanik tesisatın içerisine giren alanlar şu şekildedir; ısıtma tesisatı, sıhhi tesisat, yangın tesisatı, klima tesisatı, havalandırma tesisatı, güneş enerjisi tesisatı, doğal gaz tesisatı, asansör tesisatı, basınçlı hava tesisatı, medikal gaz tesisatı, çamaşırhane ve mutfak tesisatı, buhar, kondends, kızgın su ve kızgın yağ tesisatı, havuz tesisatı, mekanik otomasyon ve fenni muayene.

Elektrik tesisatının içerisine ise şu alanlar girmektedir; güç dağıtım tesisatı, yedek güç sistemleri, aydınlatma, reaktif güç kompanzasyonu, koruma sistemleri, iletişim sistemleri, yangın algılama ve alarm sistemleri, güvenlik sistemleri ve özel sistemler.

Su kaçağı tespit fiyatı ile ilgili işlemlerin cevabının verilmesi için de bu işi yapan kişilerin, mekanik tesisat içerisinde bulunan sıhhi tesisat bölümüne hakim olmaları gerekmektedir.

Çünkü sıhhi tesisat adı verilen tür herhangi bir yapı için ihtiyaç duyulan suyun sağlanması, depo edilmesi, ısıtılması, yumuşatılması, basınç değerinin ve dağıtımının gerçekleştirilmesi, pis suyun gönderilmesi, atık suyun arıtılması, yağmur suyunun boşaltılması ve yangın söndürme işlemlerinin yapılması konularını kapsamaktadır.

Ev, iş yeri, ofis, atölye gibi küçük alanların yanı sıra alış veriş merkezi, hava alanı, otobüs terminali, tren garı, restoran, cafe, iş merkezi, site ve büyük binaların her birinde su tesisatı bulunmaktadır.

İnsanların gündelik hayatları içerisinde en fazla kullandıkları araçlar incelendiğinde, bu araçların büyük bir bölümünün su tesisatı ile doğrudan bağlantılı olduğu görülmektedir. Mutfak, tuvalet, banyo ve kanalizasyon su kullanımının yapıldığı önemli yerler arasında bulunmaktadır.

Hem sağlık hem hijyen hem de kişisel ihtiyaçlar için gün içerisinde mutlaka kullanılması ve tüketilmesi gereken bir madde olan suyun, gerekli tesisat işlemlerinin yapılması, ürünlerin kullanım sürelerinin uzaması açısından son derece önemlidir.

su kaçağı tespit fiyatı

su kaçağı tespit fiyatı

Kendi hayatınızdan yola çıkarak bir düşünün. Gün içerisinde kaç kere mutfağa, tuvalete ve banyoya gidiyorsunuz? Bunun yanında suyu, temizlikten yiyecek ve içecek maddelerinin yıkanmasına, eşya ve bulaşık temizliğine kadar nerelerde ve ne sıklıkla kullanıyorsunuz?

Kısa bir düşünme süresinin ardından, bu sorumuzun cevabının hiç de azımsanamayacak ölçülerde çok olduğunu göreceksiniz. Dolayısı ile bu noktada su tesisatını içeren araçların, hayatımız üzerinde oldukça geniş bir yere sahip olduğu sonucunu çıkarmak hiç de yanlış olmayacaktır.

Şimdi de sizden su tesisatınızda bir kaçak oluştuğunu hayal etmenizi rica edeceğiz. Gündelik hayatın bu kadar içinde yer alan bir sistemde kaçak oluşması ne gibi sonuçlar doğurabilir?

Sizler için bu soruyu kapsamlı olarak yanıtlamaya çalışacağız.

Bu doğrultuda ilk bilinmesi gereken şey, su kaçağına neden olan unsurların neler olduğudur.

Mekanik sistemlerle örülü toplumsal yaşamda, en sık karşılaşılan problemlerin başında su kaçağı gibi önemli bir tesisat sorunu gelmektedir. Bu duruma neden olan iki faktörden söz etmek mümkündür.

Bu faktörlerden ilki, binanın yapım aşamasına uzanmaktadır. İnşaat sırasında su tesisatı döşeme işlemi yapılırken, kullanılan malzemelerin kalitesi son derece önemlidir.

Malzemelerin TSE standartlarına uygun olması gerekmektedir. Bu koşula uygun olmayan ve sistemde kullanılan ürünlerin zaman ilerledikçe, problem yaratma ihtimalleri çok yüksektir. Hiçbir şekilde malzeme mukavemet değeri düşük olan bir ürün tercih edilmemelidir.

Tüm bunların yanında kullanılan malzemenin iç ve dış çapının değerine, et kalınlığına ve basınç miktarına da dikkat edilmeli ve gerekli seviyelerde olan ürünleri tesisat içerisine yerleşimi yapılmalıdır.

Düşük kalite ürün kullanımında, zemine yerleştirilen boruların şebeke içerisinden gelen yüksek basınca uzun süre dayanamadığı görülmektedir. Bu nedenle de süreç ilerledikçe en zayıf olan noktada sorunlar ortaya çıkmakta ve su kaçağı problemi yaşanmaktadır.

Önlem alınmaması durumunda da su kaçağı sızma ve damlama gibi olaylara sebep olmakta ve böylelikle alt kata akmaktadır. Bu süreçte de fayans ve eşyaların zarar görmesinin yanı sıra, yüksek miktarda su harcanmasından ötürü çoklu ekonomik zarar ortaya çıkmaktadır.

Su kaçağına neden olan ikinci faktör ise, işçilik hataları olarak karşımıza çıkmaktadır.  İşçilik hataları, ilk faktörde olduğu gibi alt yapının yeni hazırlandığı dönemde kendini göstermektedir.

Yaptırılan iş ne olursa olsun, alanında uzman olan kişiler tarafından yapılması son derece önemlidir. Aksi takdirde ilk aşamada anlaşılmasa dahi kullanım arttıkça ve süreç ilerledikçe, zamanında yapılan yanlışlar açığa çıkmaya başlayacaktır.

Bu durum da hem maddi hem de manevi sıkıntılar doğmasına sebep olmaktadır. Yapılan hataların düzeltilmesi esnasında harcanan para ve vakit, hiç kimsenin yaşamak istemediği durumlar arasında yer almaktadır.

Bu tarzdaki istenmeyen unsurlarla karşı karşıya kalmamak adına, yapılan işlerin ve kullanılan malzemelerin takibinin yapılması gerekmektedir.

Ancak kaçak sorunu oluştuktan sonra düşünülmesi gereken yeni durumlar ortaya çıkmaktadır. Bu durumlar da kaçağın tespit edilmesi ve önlenmesi işlemlerini kapsamaktadır.

Peki su kaçağı tespiti nasıl yapılır?

İlgili problem ülkemizde metropolden taşraya kadar her bölgede yaşanmaktadır, fakat nüfus yoğunluğu dolayısı ile büyük yerleşim yerlerinde daha çok karşımıza çıkmaktadır.

O nedenle sıklıkla su kaçağı tespiti İstanbul, su kaçağı tespiti İzmir ve su kaçağı tespiti Ankara  gibi başlıklarla karşılaşırız.

Tespit aşamaları ise şu şekilde karşımıza çıkmaktadır:

 • Kaçağın temiz su içerip içermediğini anlamanın yolu, suyun sürekli olarak akıp akmadığını kontrol etmekten geçmektedir. Eğer su akışı devamlı ise tesisat borularının birinde patlak bir alan olması muhtemeldir.

Böyle bir durumda alanında uzman, su kaçağı tespiti yapan firmalar mutlaka aranmalıdır. Bu firmalarla bağlantı kurulduktan sonra, sorunun yer aldığı yere teknik bir ekip gelir. Ardından bu kişiler, son teknoloji ürünü olan su kaçağı tespit makinesi ile bölgeye müdahalede bulunur.

 • Eğer kaçak problemi kirli su kaynaklı ise, görüntülü tespit cihazı kullanılarak gerekli işlem uygulanır. Bu cihaz sayesinde boruların iç kısımlarına kamera gönderilir ve sorunun bulunduğu gider tespit edilir.

Söz konusu cihaz problemi çözmedeki başarısı nedeni ile pek çok kişinin dikkatini çekmektedir. Bu nedenle de su tesisatı problemleri ile ilgili olarak internette en fazla aratılan konulardan birinin görüntülü su kaçağı tespit cihazı fiyatları olduğu gözlemlenmiştir.

Su kaçağı tespit fiyatı yanında su kaçağı tespit cihazı fiyatları aramalarının da oldukça fazla miktarda yapılıyor olması, bu ürünlerin ne kadar etkili olduğunu gözler önüne sermektedir. Bu anlamda su kaçağı tespit cihazı arayan kişilerin en çok tercih ettiği sitenin de Sahibinden isimli platform olduğu görülmektedir.

Bu noktada bir bütçe planlaması yapabilmek için etkili olan unsurlar şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Anlaşılan firma,
 • Problemin büyüklük derecesi,
 • Uygulanacak işlem,
 • Alınacak cihazdaki özellikler,
 • Alınacak cihazın markası.

Su sızıntısı nasıl bulunur?

Ev, iş yeri, ofis ve bunlar gibi çok sık kullanılan pek çok alanda su sızıntısı problemi görülebilmektedir. Bu sorunun meydana geldiği yerlerde zaman kaybetmeden önlem almak ve müdahalede bulunmak gerekmektedir.

Gerekli işlemleri erkenden yerine getirmek, ortaya çıkabilecek zararların en alt seviyelere çekilmesine yardımcı olacaktır ve böylelikle harcanacak para miktarı da minimuma indirgenebilir.

Eğer siz de bulunduğunuz alan içerisinde su sızıntısı problemi olduğundan şüphe duyuyorsanız, kendi başınıza şu kontrollerde bulunabilirsiniz:

 • Sıcak su boruları üzerinde yer alan boşaltım vanaları kontrol edilmelidir. Bunun nedeni, boruların kimi zaman genleşme nedeni ile sızıntılara sebep olabilmesidir. Hatta bazen borularda bulunan ve gözle görmekte zorlanılan küçük çaplı paslanmalar dahi sızıntılara yol açabilmektedir.
 • Klozetlerde yer alan sifon tankları da kontrol edilmelidir. Bu durumun nedeni ise, ev gibi sürekli kullanılan yaşam alanları içerisinde yer alan tuvalet ve sifon tanklarının sızıntıların en sık görüldüğü yerler olmalarıdır.

Sifon tankına yaklaşarak, sızıntı sesi dinlenebilir ya da tank içerisine gıda boyası damlatılabilir. Tankın kenarlarından boyalı su akıyor ise sızıntının kaynağı burasıdır.

su kaçağı tespit fiyatı

su kaçağı tespit fiyatı

 • Boru hatlarını kontrol etmek son derece önemlidir. Ancak kişiler bu kontrolü ancak görünen hatlarda gerçekleştirebilirler.

Su vanası kapatıldıktan sonra, vanaya bakılmalıdır. Sayaç dönmeye devam ediyor ise bu durum boru hattında kaçak olduğunun kanıtıdır.

 • Duş başlıkları da kontrol edilmesi gereken bir diğer noktadır. Eğer bu alanda bir sızıntı var ise başlığı değiştirmek etkili bir çözüm olacaktır.
 • Son olarak eğer bulunduğunuz alanda bir bahçeye sahip iseniz, bu bölgenin de kontrol edilmesi gerekmektedir. Eğer burada bir sulama sistemi ya da hortumlarınız var ise her biri teker teker gözden geçirilmelidir.

Su sızıntılarının tespit edilebilmesi için ilk bakılması gereken yerlerden bir tanesi de yaşanılan alan içerisinde bulunan duvarlardır. Bunun en temel sebebi ise sızıntıların duvarlarda kabarma ve ıslaklığa yol açıyor olmasıdır.

Buna ek olarak istenmeyen, kötü kokuların da ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Tıkalı boru açma yöntemleri nelerdir?

Tıkalı boru açma yöntemleri denildiğinde ilk akla gelenler arasında tıkalı lavabo açma yöntemleri ve tıkalı tuvalet açma yöntemleri yer almaktadır.

Söz konusu borularda görülen tıkanmalar olduğunda, bu durumun en yaygın tesisat problemi olduğunu söylemek abartı olmayacaktır. İlgili sorunu çözmenin en zor aşaması ise, sıkıntının hangi bölgede yer aldığının tespit edilmesidir.

Tuvalet, banyo ve mutfaklarda sıklıkla yaşanan bu sorunun yer aldığı hattın belirlenmesi için, alanında uzman bir tesisat ekibine ihtiyaç duyulmaktadır.

Tıkanmaların yaşanmasına neden olan unsurlar arasında en yaygın olanları şu şekildedir:

 • Yemek artıklarının lavabolara atılması,
 • Yağların hattı tıkaması,
 • Saç ve vücut tüylerinin giderleri tıkaması,
 • Toz, kir, kireç ve yabancı maddelerin borularda birikmesi,
 • Taş ve toprak gibi sert maddelerin borulara girmesi gibi.

Tıkanan boruların açılması için uygulanan yöntemler ise, geçmiş dönemlere göre oldukça ileri seviyede ürünler ve malzemelerle yapılmaktadır. Bu noktada görüntülü kamera cihazları, termal cihazlar ve özel ekipmanlar devreye girmektedir.

Böylelikle kısa zamanda etkili sonuçlar alınmakta ve uygulanan işlemler sonrasında alan içerisinde hiçbir hasar ortaya çıkmamaktadır. Eskiden duvarlar ve zemin kırılarak gerçekleştirilen tıkalı boru ve tesisat açma işlemleri, günümüzde kullanılan modern cihazlar sayesinde kırmadan dökmeden ve sonrasında hiçbir tadilata yol açmadan yapılmaktadır.

Ofiste su kaçağı sorunu olduğunda ne yapılır?

Ofiste su kaçağı gibi bir problemin yaşanması, orada çalışan insanların yaşam kalitesinin düşmesine neden olacaktır. Bunun en temel sebebi ise su tesisatına bağlı ürünlerin çok sık kullanıyor olmasıdır.

Kaçak sorunu kısa bir süre içerisinde giderilmez ise, daha da fazla büyüyebilir. Böyle bir durum da başka problemlerin doğmasına zemin hazırlar.

Hem vakitten hem de paradan tasarruf sağlamak adına, ilgili sıkıntıyla alakalı önlemler bir an önce alınmalı ve gerekli olduğu noktada bir uzmana danışılarak müdahale edilmesi sağlanmalıdır.

Ofiste su kaçağı yaşanması durumunda yapılabilecek işlemlerden bazıları şu şekildedir:

 • Ofis içerisinde yer alan tüm musluklar kapatılmalıdır.
 • Daha sonra su saatine gidilerek, üzerinde yer alan sayaç kontrol edilmelidir.
 • Sayaç tüm musluk ve vanalar kapalı olduğu halde işlemeye devam ediyor ise, vakit kaybetmeden bir tesisat firması ile iletişime geçilmelidir.
 • Bu noktadan sonra kaçağın oluştuğu yerin tespiti ve çözümüne dair tüm işlemler, tesisat ekibinin sorumluluğunda olacaktır.

Tesisat sorunları önemli midir?

Tesisat sorunları, hiçbir şekilde küçümsenmemesi gereken problemler arasında yer almaktadır.

Kimi zaman insanlar, yaşanan teknik aksaklıkları önemli görmemekte ve bu nedenle de üzerinde durmamaktadır. Ancak bu son derece yanlış bir tutumdur. Çünkü başlangıçta küçük olarak başlayan sorunlar, gerekli müdahalelerde bulunulmadığı takdirde giderek daha büyük problemlere yol açabilmektedir.

İlk aşamada kontrol altına alınsa hiçbir maddi ve manevi hasara yol açmayacak alt yapı ve tesisat sorunları, süreç ilerledikçe kontrolden çıkabilmektedir. Böyle durumlara neden olmamak adına, vakit kaybetmeden profesyonel kişilere başvurmak gerekmektedir.

Bu sayede kişiler yaşam kalitelerinden ödün vermeyecek ve aksaklıklar hızla giderilecektir.

Benzer Yazılarımız

Petek Temizliği Ankara Fiyat – Temizlik fiyatları
Diğer tesisat işlerinde olduğu gibi petek temizliğinde de farklı fiyatlar söz konusudur. Petek temizliği ...
Ankara Gizli Su Kaçağı Tespiti
Ankara Gizli Su Kaçağı Tespiti (Angora Tesisat) Ankara’da Gizli Su Kaçağı Tespiti: Su Kayıplarını...
Donmuş plastik su borusu nasıl açılır
Günümüzde artık galvaniz boruların yerini alan PPRC borular, soğuk su tesisatlarında kullanılıyor. Oldu...
Eryaman Su Tesisatçısı
Eryaman Su Tesisatçısı Eryaman Su Tesisatçısı bulma konusunda şanslı müşterilerimiz bize ulaşabiliyor...
Kaçak Su Tespiti Ankara
Kaçak Su Tespiti Ankara Ankara da birçok firma Kaçak Su Tespiti Ankara hizmeti verebilir. Tabii, herkesin te...
Su Sızıntı Tespiti Yapan Firmalar
Su Sızıntı Tespiti Yapan Firmalar (Ankara) Ankara‘da şirketimizin yaptığı işleri yapan birçok Su ...